contact

Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)

Record Label

mailing

Phùng Khánh Linh

No. 6 Nguyễn Văn Nguyễn street, Tân Định ward, HCMC, Vietnam.

Tel: (+84) 0903.00.68.38

 

booking

Email: PKL@hangdiathoidai.com

el: (+84) 0903.00.68.38 (Mr. Đại)

Thanks for submitting!