CONTACT

Hãng Đĩa Thời Đại (Times Records)

Record Label

mailing

Hãng Đĩa Thời Đại - PKL

No. 6 Nguyễn Văn Nguyễn street, Tân Định ward, HCMC, Vietnam.

Tel: (+84) 0903.00.68.38

 

booking

Email: contact@phungkhanhlinh.com

el: (+84) 0903.00.68.38 (Mr. Đại)

© 2020 Times Records (Hãng Đĩa Thời Đại) / Universal Music Vietnam

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Spotify
  • iTunes